ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ

  • Low-bed (1)
  • Επικαθήμενο (16)
  • Συρόμενο (12)
  • Φορτηγό (13)
  Close 
  • Αλουμίνιο (11)
  • Σίδερο (7)
  • Χάλυβας Σιδήρου Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (1)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (2)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (12)
  Close 
  • Ανατρεπόμενο (19)
  • Βυτίο ελλειπτικό (9)
  • Βυτίο στρογγυλό (1)
  • Ειδική κατηγορία (1)
  • Κολωνάκι (3)
  • Κουρτίνα (6)
  • Μισού σωλήνα (4)
  • Πάνελ (3)
  • Πλατφόρμα (3)
  • Σπαστό (3)
  • Σταθερό (2)
  Close 
  • Scrap (2)
  • Αδρανή υλικά (5)
  • Ελαιοπυρήνες (1)
  • Εμπορευματοκιβώτια (8)
  • Ζωοτροφές (13)
  • Καύσιμα (4)
  • Λύματα (3)
  • Μεταλλικά Προφίλ (3)
  • Ξύλα (3)
  • Παλέτες (11)
  • Προϊόντα σε συντήρηση (1)
  • Σιτηρά (13)
  • Υγρά Τροφίμα (1)
  • Χημικές Ουσίες (1)
  • Χωματουργικά προϊόντα (5)
  Close 
  • HARDOX (1)
  • Αλουμίνιο (18)
  • Αλουμίνιο/Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (1)
  • Ανοξείδωτη λαμαρίνα (9)
  • Λαμαρίνα ειδικού τύπου (1)
  • Ξύλο θαλάσσης (6)
  • Σίδερο (7)
  • Χάλυβας (3)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (5)
  Close 
  • Ναι (1)
  Close 
  • Ναί
  Close 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ

  ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Μεταφορά Μεταλλικών Προφίλ & Ξύλων
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Σίδερο
ΔΙΑΣΤΑΣΑΣΕΙΣ :  
ΜΗΚΟΣ: 9800-13700mm
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Πάτωμα Ξύλο Θαλάσσης ή Σίδερο
  Άξονες (1ος Άξονας Αναρτώμενος)
  Σύστημα EBS 4S/2M με ενσωματωμένη λειτουργία RSS
  Πιστοποιημένη Οπίσθια Προφύλαξη
  Πιστοποιημένη Πλαϊνή Προστασία (Προστατευτικό Ποδηλάτη)
  Πιστοποιημένος Βασιλικός Πείρος
  Ποδαρικά
  Πυροσβεστικό Κουτί
  Σύστημα Φωτισμού
  Αντανακλαστικές Ταινίες 3Μ
  Εργαλειοθήκη
  Ελαστικά
  Ρεζέρβα
  Σιδερένιες Ζάντες 
  Πιστοπιημένοι Λασπωτήρες
  Δύο (2) Πλαστικοί Τάκοι
  Προαιρετικά :
  ·        3 Πόρτες ανά Πλευρά
  ·        Δοκάρια Πλαϊνής Στήριξης Μεταφερόμενων Προϊόντων 
  ·        Σύστημα Πλαϊνής Ανατροπής
  ·        Ηλεκτρονική Ανάρτηση E.C.A.S.
  ·        Ζάντες Αλουμινίου
  ·         Σύστημα Στρεφόμενου Άξονα (Άξονας Τιμόνι)
                 •     2ος Αναρτώμενος Άξονας