ΦΟΡΤΗΓΑ

  • Low-bed (1)
  • Επικαθήμενο (16)
  • Συρόμενο (12)
  • Φορτηγό (13)
  Close 
  • Αλουμίνιο (11)
  • Σίδερο (7)
  • Χάλυβας Σιδήρου Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (1)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (2)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (12)
  Close 
  • Ανατρεπόμενο (19)
  • Βυτίο ελλειπτικό (9)
  • Βυτίο στρογγυλό (1)
  • Ειδική κατηγορία (1)
  • Κολωνάκι (3)
  • Κουρτίνα (6)
  • Μισού σωλήνα (4)
  • Πάνελ (3)
  • Πλατφόρμα (3)
  • Σπαστό (3)
  • Σταθερό (2)
  Close 
  • Scrap (2)
  • Αδρανή υλικά (5)
  • Ελαιοπυρήνες (1)
  • Εμπορευματοκιβώτια (8)
  • Ζωοτροφές (13)
  • Καύσιμα (4)
  • Λύματα (3)
  • Μεταλλικά Προφίλ (3)
  • Ξύλα (3)
  • Παλέτες (11)
  • Προϊόντα σε συντήρηση (1)
  • Σιτηρά (13)
  • Υγρά Τροφίμα (1)
  • Χημικές Ουσίες (1)
  • Χωματουργικά προϊόντα (5)
  Close 
  • HARDOX (1)
  • Αλουμίνιο (18)
  • Αλουμίνιο/Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (1)
  • Ανοξείδωτη λαμαρίνα (9)
  • Λαμαρίνα ειδικού τύπου (1)
  • Ξύλο θαλάσσης (6)
  • Σίδερο (7)
  • Χάλυβας (3)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (5)
  Close 
  • Ναι (1)
  Close 
  • Ναί
  Close 

ΒΥΤΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

  ΦΟΡΤΗΓΟ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΑΣΙ -
ΔΕΞΑΜΕΝΗ Αλουμίνιο 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  Εξαρτώμενη χωρητικότητα από τα χαρακτηριστικά του φορτηγού
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1-7
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Αλουμινένιες Σωληνώσεις 
  Μανιτοθήκες Σωληνώσεων
  Ντουλάπι Προστασίας Σωληνώσεων
  Πιστοποιημένος Εξοπλισμός Βυτιοφόρου Κατά ADR
   Σκάλα ανάβασης στο πάνω μέρος του βυτίου     
  Αντιολισθητικός Διάδρομος 
  Κάγκελα Οροφής
  Αντανακλαστικές Ταινίες 3Μ
  Πυροσβεστικό Κουτί
  Λασπωτήρες
   Προαιρετικός Εξοπλισμός  :
  ·         Ζάντες  Αλουμινίου
  ·        Πιστοποιημένος Σύστημα Φωτισμού ADR
  ·        Εργαλειοθήκη
  ·        Πιστοποιημένη Οπίσθια Προφύλαξη
  ·        Πιστοποιημένη Πλαϊνή Προστασία (Προστατευτικό Ποδηλάτη)
  ·        Δύο (2) Πλαστικοί Τάκοι