ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  • Low-bed (1)
  • Επικαθήμενο (16)
  • Συρόμενο (12)
  • Φορτηγό (13)
  Close 
  • Αλουμίνιο (11)
  • Σίδερο (7)
  • Χάλυβας Σιδήρου Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (1)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (2)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (12)
  Close 
  • Ανατρεπόμενο (19)
  • Βυτίο ελλειπτικό (9)
  • Βυτίο στρογγυλό (1)
  • Ειδική κατηγορία (1)
  • Κολωνάκι (3)
  • Κουρτίνα (6)
  • Μισού σωλήνα (4)
  • Πάνελ (3)
  • Πλατφόρμα (3)
  • Σπαστό (3)
  • Σταθερό (2)
  Close 
  • Scrap (2)
  • Αδρανή υλικά (5)
  • Ελαιοπυρήνες (1)
  • Εμπορευματοκιβώτια (8)
  • Ζωοτροφές (13)
  • Καύσιμα (4)
  • Λύματα (3)
  • Μεταλλικά Προφίλ (3)
  • Ξύλα (3)
  • Παλέτες (11)
  • Προϊόντα σε συντήρηση (1)
  • Σιτηρά (13)
  • Υγρά Τροφίμα (1)
  • Χημικές Ουσίες (1)
  • Χωματουργικά προϊόντα (5)
  Close 
  • HARDOX (1)
  • Αλουμίνιο (18)
  • Αλουμίνιο/Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX) (1)
  • Ανοξείδωτη λαμαρίνα (9)
  • Λαμαρίνα ειδικού τύπου (1)
  • Ξύλο θαλάσσης (6)
  • Σίδερο (7)
  • Χάλυβας (3)
  • Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX) (5)
  Close 
  • Ναι (1)
  Close 
  • Ναί
  Close 

LOW BED

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Low-bed
 • Τύπος υπερκατασκευής Ειδική κατηγορία

ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Σπαστό
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Ανοξείδωτη λαμαρίνα, Χάλυβας

ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Αλουμίνιο, Χάλυβας Σιδήρου Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX)
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Σπαστό
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Ανοξείδωτη λαμαρίνα, Χάλυβας

ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX), Αλουμίνιο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Σπαστό
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Ανοξείδωτη λαμαρίνα, Χάλυβας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Πλατφόρμα
 • Φορτίο Ξύλα, Μεταλλικά Προφίλ
 • Υλικό υπερκατασκευής Σίδερο, Ξύλο θαλάσσης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Σασί Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Πλατφόρμα
 • Φορτίο Ξύλα, Μεταλλικά Προφίλ
 • Υλικό υπερκατασκευής Σίδερο, Ξύλο θαλάσσης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Πλατφόρμα
 • Φορτίο Ξύλα, Μεταλλικά Προφίλ
 • Υλικό υπερκατασκευής Σίδερο, Ξύλο θαλάσσης

ΨΥΓΕΙΟΚΟΥΡΤΙΝΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής
 • Τύπος υπερκατασκευής Κουρτίνα
 • Φορτίο Προϊόντα σε συντήρηση
 • Ψύξη Ναι

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Κουρτίνα
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Σίδερο

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Αλουμίνιο, Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Κουρτίνα
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Σίδερο

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Σταθερό, Κουρτίνα
 • Φορτίο Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Ξύλο θαλάσσης

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)
 • Τύπος υπερκατασκευής Κουρτίνα
 • Φορτίο Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Ξύλο θαλάσσης

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)
 • Τύπος υπερκατασκευής Σταθερό, Κουρτίνα
 • Φορτίο Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια
 • Υλικό υπερκατασκευής Ξύλο θαλάσσης

ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χωρητικότητα 29000
 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο, Συρόμενο, Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Χημικές Ουσίες
 • Υλικό υπερκατασκευής Λαμαρίνα ειδικού τύπου

ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χωρητικότητα 29000
 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο, Συρόμενο, Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Υγρά Τροφίμα
 • Υλικό υπερκατασκευής Ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΒΥΤΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Καύσιμα
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΒΥΤΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Αλουμίνιο, Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Καύσιμα
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΒΥΤΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χωρητικότητα 42500
 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Αλουμίνιο, Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο στρογγυλό
 • Φορτίο Καύσιμα
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΒΥΤΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Αλουμίνιο, Σίδερο
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Καύσιμα
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΒΥΤΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Λύματα
 • Υλικό υπερκατασκευής Ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΒΥΤΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χωρητικότητα 15000
 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Λύματα
 • Υλικό υπερκατασκευής Ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΒΥΤΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χωρητικότητα 29000
 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Τύπος υπερκατασκευής Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Λύματα
 • Υλικό υπερκατασκευής Ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΒΥΤΙΑ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Χωρητικότητα 21000
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Βυτίο ελλειπτικό
 • Φορτίο Ελαιοπυρήνες
 • Υλικό υπερκατασκευής Σίδερο

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές
 • Υλικό υπερκατασκευής Ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές
 • Υλικό υπερκατασκευής Ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX), Αλουμίνιο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Κολωνάκι
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Κολωνάκι
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX), Αλουμίνιο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Κολωνάκι
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΑΝΕΛ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Συρόμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX), Αλουμίνιο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Πάνελ
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΝΕΛ ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Πάνελ
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΠΑΝΕΛ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX), Αλουμίνιο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Πάνελ
 • Φορτίο Σιτηρά, Ζωοτροφές, Παλέτες
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο

ΑΝΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΜΠΑΖΑΔΙΚΗ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο
 • Φορτίο Χωματουργικά προϊόντα, Αδρανή υλικά
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο/Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΙΣΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΙΔΗΡΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Μισού σωλήνα
 • Φορτίο Χωματουργικά προϊόντα, Αδρανή υλικά
 • Υλικό υπερκατασκευής Σίδερο, Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΙΣΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Μισού σωλήνα
 • Φορτίο Χωματουργικά προϊόντα, Αδρανή υλικά
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΙΣΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο, Φορτηγό
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Μισού σωλήνα
 • Φορτίο Χωματουργικά προϊόντα, Αδρανή υλικά
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΙΣΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX)
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο, Μισού σωλήνα
 • Φορτίο Χωματουργικά προϊόντα, Αδρανή υλικά
 • Υλικό υπερκατασκευής Αλουμίνιο, Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SCRAP ΦΟΡΤΗΓΟ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Φορτηγό
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο
 • Φορτίο Scrap
 • Υλικό υπερκατασκευής HARDOX

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SCRAP

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Τύπος οχήματος Επικαθήμενο
 • Σασί Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου STRENX), Αλουμίνιο
 • Τύπος υπερκατασκευής Ανατρεπόμενο
 • Φορτίο Scrap
 • Υλικό υπερκατασκευής Χάλυβας Υψηλής Αντοχής (Τύπου HARDOX)

Η εταιρεία Ε.Ι. ΖΥΓΟΥΡΗΣ, δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής αµαξωµάτων από το 1935. Εδρεύει στην Καλαµάτα, σε ιδιόκτητο χώρο επιφάνειας 15.000 τ.µ, διαθέτει σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και στελεχώνεται από εµπειρότατο και ειδικά εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό, ενώ παράλληλα εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2000.

[Διαβάστε Περισσότερα]

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 • T.K: 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 • ΤΗΛ.: 27210 - 69128 , 69759
 • FAX.: 27210 - 69758

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα πιο πρόσφατα νέα της εταιρείας Ε. Ι. ΖΥΓΟΥΡΗΣ!